Lékař Praha 6

Lékař Praha 6 

se zabývá diagnostikou a léčbou akutních a chronických onemocnění, provádí preventivní prohlídky, pravidelné kontroly zdravotního stavu jako je měření krevního tlaku, odběry krve nebo chemické vyšetření moče. Před nástupem do zaměstnání provede nastupujícímu zaměstnanci vstupní prohlídku. V případě nemoci vystaví dočasnou pracovní neschopnost s určením diagnózy a recept na léky.

Obecně dočasná pracovní neschopnost je stav, který neumožňuje pacientovi vykonávat dosavadní pracovní činnost. V případě lehčího zranění, které sice vyžaduje klidový režim avšak léčba pacienta a kontroly s ní spojené jsou v rámci jeho odbornosti, vede evidenci práce nescho pného včetně následného ukončení pracovní neschopnosti. V případě, že odesílá svého pacienta k hospitalizaci do zdravotnického zařízení, po jejich návratu z nemocnice je opět přebírá do své péče. Rovněž tak vystavuje doporučení na odborná neuroloická, interní, revmatologická a jiná vyšetření.

Do jeho povinností spadá i péče o seniory, kteří se na základě svého zdravotního stavu nebo věku hůře dostávají do jeho ordinace z pomoci MHD. Mimo povinnosti léčení pacientů jsou i skutečnosti, kterým se praktik musí věnovat a které mu zabírají spoustu času a proto je vykonává většinou po ordinačních hodinách nebo provedených návštěvách. Jsou to nechvalně známe administrativní práce, které spočívají ve vyplňování různých formulářů a statistických výkazů. Pro úřad práce lékař Praha 6 vyplňuje formuláře, na jejichž základě je pacientovi vyplácen přípěvek na péči či na mobilitu. Pro zdravotní pojišťovny vyplňuje návrhy na lázeňskou péči a pro účely statistiky stovky čísel.

Mezi méně náročnou časovou povinnost patří vypisování žádosti o sanitu pro nechodícího pacienta, který se potřebuje přepravit např. na diabetologické vyšetření, CT, RTG a podobně. Při dlouhodobé pracovní neschopnosti podle platných předpisů písemně doporučuje návrhy na důchody I, II a III stupně invalidity a vyplňuje žádosti o přidělení průkazů ZP, ZTP a ZTP/P pro osoby se zdravotním postižením.

 

test